top of page

Wat is Reiki en hoe verloopt een sessie ?

Reiki behoort tot de alternatieve behandelwijzen. Er wordt gewerkt met de handen waarbij het lichaam met een vorm van universele levensenergie wordt behandeld.

 

De term Reiki bestaat uit 2 Japanse karakters: Rei (geest of ziel) en Ki (energie of levenskracht). 

Tijdens een Reiki-behandeling lig je op een massagetafel. Je ontvangt de Reiki-energie doordat de behandelaar haar handen volgens aangeleerde posities boven of op je lichaam legt. Hierdoor gaat Reiki, deze universele Levensenergie, door jou stromen. Sommigen ervaren dit onder de vorm van lichte prikkelingen of tintelingen die door hun lichaam stromen, maar elke ervaring is anders en daarom ook moeilijk te omschrijven. Wat bijna wel altijd wordt ervaren is een diepe rust en innerlijke vrede.

De Reiki-energie werkt zowel op het fysieke, emotionele als spirituele lichaam. Zij nodigt op alle terreinen uit tot diepgaande heling en groei.

Wat kan Reiki voor jou doen ?

Reiki werkt op vele terreinen, zowel fysiek, emotioneel, als spiritueel.

 

Voor sommige mensen is het verlangen om lichamelijke klachten te herstellen een eerste motivatie om hun verbinding met Reiki aan te gaan. Gaandeweg ervaren ze dat Reiki veel meer doet dan alleen maar lichamelijk genezen.

Zowel op mentaal als emotioneel niveau heeft Reiki een grote invloed. Door het oplossen van oude overtuigingen, oude pijnen en emotionele knopen ontstaat er harmonie in ons wezen en daardoor nieuwe ruimte voor groei.

bottom of page