top of page
PRIVACYVERKLARING Uitgangspunten van ons privacybeleid We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens alleen binnen de Academie. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van diensten en producten. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing en statistische analyse. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. We respecteren uw privacy volgens de wetgeving. Privacybeleid De Academie voor Coaching en Counselling (ACC), gevestigd te Tilburgseweg 6 bus 1-2, 2382 Ravels België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Tilburgseweg 6 bus 1-2 2382 Ravels België Persoonsgegevens die wij verwerken De ACC verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coachingcounselling.be, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De ACC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Geautomatiseerde besluitvorming De ACC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De ACC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden De ACC verstrekt de persoonsgegevens alleen aan QFOR in verband met een vijfjarig kwaliteitsonderzoek en verder niet aan derden. QFOR maakt een selectie van deelnemers en neemt contact op voor kwalitietsonderzoek. Indien je niet wilt dat we je gegevens doorgeven dan verzoeken we je dit aan te geven. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken TRACKINGCOOKIES Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. CoachingCounselling.be gebruikt geen trackingcookies. Onze website maakt alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Daarmee houden wij ons aan de in Nederland geldende wetgeving. FUNCTIONELE COOKIES Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. COOKIES VOOR WEBSTATISTIEKEN CoachingCounselling.be gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op jouw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt CoachingCounselling.be geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies. WEBSTATISTIEKEN CoachingCounselling.begebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruiken we Google Analytics. Hierbij hebben we het Google Analytics script geanonimiseerd waardoor er geen persoonsgegevens (lees: IP adressen) aan Google worden doorgegeven. Door de gegevens te analyseren, kunnen we de website nog beter op onze bezoekers afstemmen. De verzamelde gegevens gebruikt CoachingCounselling.be niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de ACC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingcounselling.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek . Academie voor Coaching en Counselling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De ACC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@coachingcounselling.be

PRIVACYVERKLARING

Uitgangspunten van ons privacybeleid

  • We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens alleen binnen HaraRoom.

  • We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van diensten en producten.

  • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing en statistische analyse.

  • We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.

  • We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.

  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.

  • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.

  • We respecteren uw privacy volgens de wetgeving.

Privacybeleid

HaraRoom, gevestigd te Londenstraat 60, 2000 Antwerpen België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Londenstraat 60  2000 Antwerpen België

Persoonsgegevens die wij verwerken

HaraRoom verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via relax@hararoom.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HaraRoom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling en boekingen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

HaraRoom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HaraRoom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TRACKINGCOOKIES
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. HaraRoom.com gebruikt geen trackingcookies. Onze website maakt alleen gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Daarmee houden wij ons aan de in België geldende wetgeving.

FUNCTIONELE COOKIES
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

COOKIES VOOR WEBSTATISTIEKEN
HararRoom.com gebruikt cookies voor webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op jouw privacy. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HaraRoom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar relax@hararoom.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HaraRoom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met relax@hararoom.com

bottom of page